Flagge Schweden Velkommen til WSD ELEKTROtechnik

 

Tekniska konsulttjänster

 • Planering
 • Byggledning
 • Dokumenthantering
 • Inbyggd kontroller av elektroteknik och reglerteknik FoI - Systeme
 

Document Management

 • Dokumentation av nya byggprojekt
 • Re-dokumentation av befintliga system
 • AS BUILT-byggda kontroll med skriver fel listor
 • Delta i tekniska diskussioner och cykler projekt
 • Styra dokumentation och godkännande av levererade
 • PPS (KKS) skyltar i enlighet med VGB standard

Vår tekniska service säkerställer kvaliteten inom områdena:

 • Elektroniskt utbyte av handlingar i enlighet med projektets standarder
 • Arkivering och bevarande av dokument
 • Tillhandahållande av nuvarande planering och fundamenta projekt
 • Säkerställa en enhetlig nivå av kunskap
 • Observera och spåra möten och deadlines
 

Project Specifika kostnader beräkning

En samling av flera servicepaket med individuella tillägg ger våra kunder ett flexibelt utbud av tjänster.

Vi är glada att ge dig råd individuellt på dina projekt och leverera önskad beräkningsgrunder.

adresse